» vychozí stránka

» vznik

» setkání

» zprávy

» informace
   pro účastníky

» kontakty

» novinky

» bibliografie

» Impresum

 

Deutsch   Tschechisch

Informace pro účastníky

Případným zájemcům nejen z řad našich kolegyň, kolegů, ale také z řad studentů pravěké, středověké a dále také i archeologie římských provincí, je účast na našich pravidelních ročních setkáních zcela otevřená. K tomu je zapotřebí pouze akceptovat zvolené a stanovené hlavní téma toho kterého setkání, a pro to také zvolit odpovídající počet referentů. To však v žádném případě neznamená, že jen „vyvolení“ mohou referovat. Vítáme zároveň všechny, kteří mají ke zvolenému tématu co říci. Přesto upozorňujeme na to, abychom byli včas informováni, neboť při velkém počtu studentů a mladých akademiků není možné vždy zajistit, aby se zúčastnili úplně všichni. Neostýchejte se tedy a kontaktujte nás vždy včas; k tomu Vám poslouží zde uvedené „Kontaktní adresy “.

Maximální počet referentů je každoročně stanoven obvykle na 18, přičemž proporce mezi jednotlivými regiony (východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko) by měla být přibližně stejná. To však nemusí platit vždy, často také není možné, a to z nejrůznějších důvodů, toto rozdělení dodržet. Platná hlavní témata a datum konání uvádíme v rubrice „Novinky“. Přesný počet účastníků není tedy stanoven striktně, přesto však musíme, z organizačních a finančních důvodů, dodržovat horní hranici, a to 50 osob. To znamená, že vedle asi 18 referentů se může setkání zúčastnit přibližně stejný počet posluchačů a hostů.

Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich